luxury flower

สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

ทุกการเรียนรู้ด้านการจัดดอกไม้เริ่มต้นที่นี่

::: ห้องเรียนอาชีพ :::
"คำตอบของผู้ที่ฝันจะเป็นเจ้าของร้านดอกไม้"
อีกหนึ่งคำยืนยันจากนิตยสาร "พารวย" ที่ยกให้ "LUXURY FLOWER" เป็นคำตอบ สำหรับผู้สนใจเรียนจัดดอกไม้  

สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้
 
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

สอนจัดดอกไม้

OUR VDO

 

 

 


:: "การเป็นนักจัดดอกไม้ที่ดี ต้องเริ่มจากพื้นฐานที่ดี" ::

เราให้ความสำัคัญสูงสุดเรื่องพื้นฐานกับผู้เรียน เพื่อต่อยอดการจัดดอกไม้รูปแบบต่างๆในอนาคต

เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ การเรียน การสอนจัดดอกไม้
ในรูปแบบที่ล้ำสมัย ได้ที่  LUXURY - FLOWER

สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้

"เข้าใจง่าย เป็นกันเอง หลักสูตรสากล"
"
4 คุณภาพการเรียนรู้ "
1. สอนจัดดอกไม้ ด้วยหลักสูตรคุณภาพ     
2. สอนจัดดอกไม้ ด้วยบุคลากรคุณภาพ
3. สอนจัดดอกไม้ ด้วยสถานที่เรียนคุณภาพ
      4. สอนจัดดอกไม้ ด้วยดอกไม้และอุปกรณ์คุณภาพ
 
เราไม่ได้สอนคุณเพียงแค่การจัดดอกไม้ แต่เราสอนคุณให้เป็นมืออาชีพ


เชิญร่วมสัมผัสประสบการณ์ การเรียน
การ สอนจัดดอกไม้

ที่ได้มาตรฐานกับเรา 
Luxury flowers  

    

สอนจัดดอกไม้


สอนจัดดอกไม้ ด้วยหลักสูตรที่ให้ประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
หรือเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถและทักษะของตนเอง ซึ่งเราเปิดสอนทั้งแบบ เอเซียและยุโรป ในการเรียนการ สอนจัดดอกไม้ เรามุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ความสามารถสูงสุด และนำไปใช้ได้จริง

รูปแบบการเรียนการ สอนจัดดอกไม้   
       รูปแบบการเรียนการ สอนจัดดอกไม้ เป็นไปในแบบที่เป็นกันเอง นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามจากอาจารย์ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ

1. การเรียนภาคทฤษฏีต้นชั่วโมง  อาจารย์จะขึ้นกระดานในสิ่งที่จะเรียนแต่ละบทเรียน นักเรียนควรมีกระดาษและปากกาติดตัวไว้เสมอ

2. การเตรียมอุึปกรณ์และดอกไม้  เมื่อนักเรียนจดเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการลงมือเตรียมอุปกรณ์ในแต่ละบทเรียน รวมทั้งการจัดการกับดอกไม้เพื่อจะได้เข้าสู่การลงมือปฎิบัติต่อไป

3. ภาคปฏิบัติ หลังจากที่นักเรียนได้ทำความเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้นแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติ ด้วยการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ ซึ่งในระหว่างการ จัดดอกไม้ สิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำขั้นตอน การจัดดอกไม้ ได้ง่ายขึ้นคือการถ่ายภาพบันทึกขั้นตอนที่เราทำไป จะสะดวกและเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อเรากลับมาทบทวนอีกครั้ง

4. ถ่ายภาพร่วมกับผลงาน เมื่อจัดดอกไม้เสร็จแล้ว ก็จะเป็นการบันทึกภาพของนักเรียนและผลงาน ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพโดยตรง เพื่อที่จะเก็บภาพผลงานของนักเรียนรวมทั้งตัวนักเรียนเองไว้ เมื่อเรียนจบหลักสูตรเราก็มี CD ผลงานของนักเรียน แจกให้ทุกคน

5. นำดอกไม้กลับบ้าน เมื่อเรียนจัดดอกไม้เสร็จแล้วนักเรียนสามารถนำดอกไม้กลับบ้านได้เลย เพื่อนำผลงานที่นักเรียนจัดไปให้คนอื่น

ทำไมต้องเลือก เรียนจัดดอกไม้ กับเรา ????  
1. บุคคลากรคุณภาพ : ความสามารถของผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนจัดดอกไม้ รวมทั้งมีความเป็นกันเองกับนักเรียนทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างผ่อนคลาย นักเีรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่

2. ดอกไม้คุณภาพ : เป็นสิ่งที่เราเน้นมากที่สุด การที่นักเรียนได้ดอกไม้คุณภาพ และแปลกใหม่ ทำให้นักเรียนจัดดอกไม้ออกมาได้อย่างสวยงาม โดยดอกไม้ที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ดอกไม้นอก ไม่ว่าจะเป็น กุหลาบ เยียร์บีร่า ลิลลี่ คาร์เนชั่น เป็นดอกไม้นำเข้าจากจีีน  ซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่า และสวยงามกว่า

3. ห้องเรียนคุณภาพ : ห้องเรียนกว้างขวาง ปรับอากาศ เย็นสบาย เืพื่อเสริมสร้างบรรกาศในการเรียน 

4. นักเรียนคุณภาพ : เรารับรองคุณภาพของนักเรียนทุกคนที่จบการเรียนจากที่นี่้ ด้วยสถิตินักเรียนที่เปิดร้านและประสบความสำเร็จ
 

สอนจัดดอกไม้ ด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้

หลักสูตร

รายละเิอียด

ระยะเวลาเรียน

ค่าเล่าเรียน ส่วนลด

6 บทเรียน

พื้นฐาน 6 บทเรียน เหมาะสำหรับผู้มีเวลาเรียนน้อย หรือเพื่อทดลองเรียน

12 ชั่วโมง

5,000 -

8 บทเรียน

พื้นฐาน 8 บทเรียนเหมาะสำหรับผู้มีงบประมาณในการเรียนน้อย สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

18 ชั่วโมง

7,500 -

15 บทเรียน
(พื้นฐาน)

พื้นฐาน 15 บทเรียน ครอบคลุมพื้นฐานการจัดดอกไม้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่อ ตะกร้า พวงหรีด แจกัน งานโบว์ (เปิดร้านได้)

30 ชั่วโมง

16,000 -

30 บทเรียน
(ดีไซน์)

พื้นฐาน และ การออกแบบ (Design) เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้สนในเรียนเพื่อเปิดร้าน

60 ชั่วโมง

35,000 -

60 บทเรียน
(ขั้นสูง)

การเรียนจัดดอกไม้ขั้นสูงสุด ครอบคลุมการจัดดอกไม้ทั้งแบบเอเซีย และ ยุโรป ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการออกแบบขั้นสูง

120 ชั่วโมง

 70,000 -

คอร์สพิเศษ
(จัดบทเรียนตามงบประมาณนักเรียน)

เราจัดบทเรียนให้สอดคล้องกับ ความต้องการของนักเรียน และงบประมาณของนักเรียน

-

- -

หลักสูตรพิเศษ

       
- ช่อ 5   แบบ
- ช่อ 10 แบบ
สำหรับผู้สนใจเรียนเฉพาะช่อ เรามีให้เลือกมากมายตามความเหมาะสมของผู้เรียน

บทเรียนละ 2 ชั่วโมง

call  -
- แจกัน 5   แบบ
- แจกัน 10 แบบ
สำหรับผู้สนใจเรียนเฉพาะแจกัน เรามีรูปแบบแจกันให้เลือกเรียนหลายแบบ ตั้งแต่พื้นฐานถึงออกแบบ

บทเรียนละ 2 ชั่วโมง

call  -

- จัดดอกไม้งานแต่ง

สอนการจัดดอกไม้ประดับงานแต่งโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น ซุ้ม แสตนด์ โต๊ะต้อนรับ ฯลฯ

-

call  -

- จัดดอกไม้งานศพ

สอนจัดดอกไม้ประดับงานศพโดยเฉพาะ เช่น ดอกไม้หน้าศพ ประดับกรอบรูป เป็นต้น

-

call  -

*หมายเหตุ*
1
.ดอกไม้ที่ใช้ในการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นดอกไม้ นำเข้าจากต่างประเทศ
2. ราคานี้รวมค่าดอกไม้และอุปกรณ์แล้ว
3. เป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว นักเรียนสามารถเลือกวันเรียนและเวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง
4. ทุกบทเรียน ทุกหลักสูตร เราสอนจนนักเรียนสามารถทำได้ นำไปปฏิบัติได้จริง ขายได้จริง

ทุกคอร์สเรียน เราสอน และแนะนำนักเรียนเพิ่มเติม ดังนี้
1. เทคนิคการเปิดร้าน ตั้งแต่การเลือกซื้ออุปกรณ์เข้าร้าน จนถึงเทคนิคการตลาด
2. ทัศนะศึกษา ไปดูแหล่งซื้อดอกไม้ และ อุปกรณ์คุณภาพ และราคาถูก

ตารางเวลาการเรียนการ สอนจัดดอกไม้
::::เปิดทำการเรียน การสอนจัดดอกไม้ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.
::::นักเรียนสามารถเลืิอกวัน และเวลาเรียนจัดดอกไม้ ได้ด้วยตัวเอง

ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
085-055-5332  089-153-6606  
Email: luxury-flowers@hotmail.com
เลขที่ 88/4 ถ.ราษฎร์พัฒนา (ซอยมิสทีน) รามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240กไม้สอนจัดดอกไม้

:::: ที่ luxury-flower  เราสอนจัดดอกไม้ เสมือนคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา เป็นการเรียนการแบบตัวต่อตัว โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และชำนาญจริง มีพาไปทัศนะศึกษา แนะนำในเรื่องการเปิดร้านให้ทุกอย่าง ถึงแม้เรียนจบไปแล้วก็ยังสามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลา โดยไม่ทอดทิ้งกัน :::   
::: OUR LATEST STUDENT :::
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
::: Work Shop ::::
flower work shop flower work shop
flower work shop

::: Wedding Courses :::

LUXURY-FLOWER ACTIVITY:

สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้

แผนที่ร้าน
สอนจัดดอกไม สอนจัดดอกไม้ สอนจัดดอกไม้
เลขที่ 88/4 ถ.ราษฎร์พัฒนา(ซอยมิสทีน) รามคำแหง 160 เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทร. 085-055-5332   089-153-6606

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE ID :
0830670632

Email: luxury-flowers@hotmail.com
"สอนจัดดอกไม้ อย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นมืออาชีพ ที่ luxury flower"

Website Hit Counters